Táto stránka používa súbory cookies. Viac informácií na http://www.firmicky.sk/cookiesSúhlasím s použitím súborov cookies

Vstup do likvidácie

Vstup do likvidácie

Daňová licencia v roku 2014 finančne zasiahla mnoho firiem. Ide o minimálnu výšku dane z príjmov právnickej osoby, ktorú musí platiť aj subjekt, ktorého daňová povinnosť je nižšia ako výška daňovej licencie alebo je v strate, prípadne nevykonáva žiadnu činnosť a má nulovú daňovú povinnosť. Majitelia firiem, ktoré nevykonávajú žiadnu činnosť (tzv. spiace spoločnosti) preto uvažujú nad vstupom do likvidácie, či likvidáciou spoločnosti ako takou. Dôvodom je to, že spoločnosť v období likvidácie neplatí daňovú licenciu.

Aká je výška daňovej licencie?

Daňovník, ktorý nie je platiteľom DPH a dosiahne ročný obrat neprevyšujúci 500 000,- € platí daňovú licenciu vo výške 480,- €. Daňovník, ktorý je platiteľom DPH a dosiahne ročný obrat neprevyšujúci 500 000,- € platí daňovú licenciu vo výške 960,- €. Daňovník, ktorý dosiahne ročný obrat prevyšujúci 500 000,- € bez ohľadu na skutočnosť, či je alebo nie je platiteľom DPH, platí daňovú licenciu vo výške 2 880,- €.

V roku 2014 sa dalo daňovej licencii vyhnúť úplne, teda ak spoločnosť vstúpila do likvidácie do 31.12.2014, daňovú licenciu za rok 2014 vôbec neplatila. V roku 2015 však už takáto výnimka neplatí. Spoločnosť teda bude platiť pomernú časť z daňovej licencie za rok, v ktorom vstúpila do likvidácie (napr. ak spoločnosť vstúpi do likvidácie k 10.09.2015. V roku 2016 zaplatí daňovú licenciu vo výške 8/12 zo 480,- €, čiže 320,- €).

Obráťte sa na nás a nebudete musieť obchádzať všetky úrady, vypĺňať rôzne tlačivá a pripravovať potrebné dokumenty na vstup do likvidácie spoločnosti.

Naše služby vám zabezpečia:

  • kompletný úkon vstupu spoločnosti do likvidácie,
  • úhradu súdneho poplatku na Obchodný register,
  • zverejnenie spoločnosti v obchodnom vestníku.

CENA: 249,- €

V rámci tejto služby však nejde o konečnú likvidáciu spoločnosti, ide teda len o vstup do likvidácie. Okrem toho Vám môžeme poskytnúť aj službu zrušenie spoločnosti s likvidáciou, zrušenie spoločnosti bez likvidácie alebo odkúpime vašu spoločnosť.

Máte záujem o vstup spoločnosti do likvidácie?
Nezáväzne nás kontaktujte - poradíme Vám a pomôžeme vstúpiť do likvidácie.


Vystúpenie z likvidácie

Dali ste spoločnosť do likvidácie z dôvodu daňovej licencie a naskytla sa Vám možnosť opäť podnikať, či previesť spoločnosť na tretiu osobu? Nemusíte zakladať novú firmu, stačí aby ste ukončili likvidáciu vašej spoločnosti a obnovili jej činnosť.

Pomôžeme vám vystúpiť z likvidácie, uzavrieť proces likvidácie a obnovíme firmu.

CENA: 199,- €

Máte záujem o vystúpenie spoločnosti z likvidácie?
Nezáväzne nás kontaktujte - poradíme Vám a pomôžeme vystúpiť z likvidácie.