Táto stránka používa súbory cookies. Viac informácií na http://www.firmicky.sk/cookiesSúhlasím s použitím súborov cookies

Zrušenie spoločnosti s likvidáciou

Proces likvidácie je z právneho aj časového hľadiska veľmi náročný. Likvidácia spoločnosti však prichádza do úvahy len v prípade ak má spoločnosť uhradené všetky záväzky. Z tohto dôvodu je vhodné ešte pred samotným vstupom do likvidácie zistiť účtovný stav spoločnosti, čiže zostaviť mimoriadnu účtovnú závierku. Získate tým prehľad o spoločnosti - neuhradených pohľadávkach, dlhoch a majetku. Spoločnosť, ktorá dlhy nemá môže vstúpiť do likvidácie. V prípade dlhov je konateľ povinný podať návrh na vyhlásenie konkurzu.

Ak spoločnosť nemá dlhy, prvým krokom vstupu do likvidácie je zápisnica z valného zhromaždenia/rozhodnutie jediného spoločníka (ak má spoločnosť len jedného spoločníka) o vstupe do likvidácie. Zároveň sa vymenuje osoba, ktorá bude likvidátorom. Likvidátorom môže byť konateľ spoločnosti, ale môže ním byť takisto aj externá spoločnosť (naša spoločnosť).

Následne sa vstup do likvidácie zapisuje do obchodného registra (k obchodnému menu spoločnosti sa uvádza dodatok „v likvidácii“ a zapisuje sa likvidátor poverený likvidáciou. Likvidátor vykonáva len úkony smerujúce k ukončeniu podnikateľskej činnosti.

TIP: Pokiaľ nechcete platiť daňovú licenciu, využite možnosť vstupu do likvidácie za 249,- €. Vaša spoločnosť je síce v likvidácii, ale likvidáciu môžete kedykoľvek zrušiť a pokračovať v podnikaní.

Po zápise likvidácie do Obchodného registra likvidátor oznámi túto skutočnosť aj v obchodnom vestníku. Zverejnenie v obchodnom vestníku je 3 mesiace a slúži na to, aby sa obchodní partneri oboznámili so skutočnosťou, že spoločnosť vstúpila do likvidácie. Poskytuje im určitú ochranu a vedomosť o tejto právnej skutočnosti.

Keďže likvidácia spoločnosti je právne a administratívne zdĺhavý proces, určite je zverenie likvidácie do našich rúk pre Vás odporúčanou cestou.

CENA: od 499,- €

Potrebujete zrušiť vašu spoločnosť s likvidáciou?
Nezáväzne nás kontaktujte ​- tešíme sa na spoluprácu.