Táto stránka používa súbory cookies. Viac informácií na http://www.firmicky.sk/cookiesSúhlasím s použitím súborov cookies

Konkurz a reštrukturalizácia

Je vaša s.r.o. v úpadku z dôvodu platobnej neschopnosti alebo predlženia? Potom je na rade konkurz alebo reštrukturalizácia spoločnosti. Bez obáv - aj v týchto legislatívne náročných oblastiach vám vieme dobre poradiť a účinne pomôcť.

Konkurz

Návrh na konkurz s.r.o. podáva v zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov jej konateľ ako štatutárny zástupca spoločnosti. A to v termíne do 30 dní od momentu, kedy zistil (resp. sa mohol dozvedieť) že je jeho s.r.o. v úpadku (predlžená, platobne neschopná).

Podmienky konkurzu spoločnosti:

 1. Spoločnosť má minimálne dve pohľadávky od rôznych veriteľov.
 2. Od splatnosti pohľadávok uplynulo aspoň 30 dní.
 3. Hodnota pohľadávok je vyššia, ako je hodnota majetku spoločnosti.

Podaním návrhu na konkurz sa spúšťa proces, v rámci ktorého súd vyhlási na spoločnosť konkurz (ak je majetok spoločnosti vyšší ako 5 000,- €) a ustanoví konkurzného správcu. Cieľom konkurzu je aspoň čiastočné uspokojenie požiadaviek veriteľov z majetku spoločnosti, pričom dôjde k úplnemu zániku spoločnosti = výmaz z obchodného registra.

Ak majetok spoločnosti nedosahuje hodnotu 5 000,- €, súd zastaví konkurzné konanie a s.r.o. vymaže z obchodného registra (bez toho, aby bolo potrebné podať žiadosť na výmaz). V tomto prípade nie je potrebný súhlas správcu dane, ale súd vyžaduje poplatok za stanovenie predbežného správcu (ktorý vám vráti, ak predbežný správca nebude menovaný).

Ako vám pomôžeme pri konkurze:

 1. Podáme za vás návrh na konkurz vašej spoločnosti riadne a včas,
 2. Ak ste veriteľom, prihlásime vaše pohľadávky do konkurzu,
 3. Všetko čo sa týka konkurzu vybavíme za vás vrátane kompletnej komunikácie so súdom a so správcom konkurznej podstaty.

Výhody pre vás:

 1. Ušetríte mnoho času spojeného s náročnými právnymi a byrokratickými úkonmi,
 2. Získate istotu, že všetky úkony boli prevedené správne a včas,
 3. Garantujeme vám rýchle a úspešné prevedenie konkurzu.

Cena za naše kompletné služby v oblasti konkurzu spoločnosti je 699,- €*.

 • Poznámka: Cena nezahŕňa súdny poplatok za návrh na vyhlásenie konkurzu vo výške 1 660,-  € ako preddavok na trovy konkurzného konania.


Reštrukturalizácia

Reštrukturalizácia je určitá forma súdnej ochrany pred veriteľmi. Prichádza do úvahy, ak je síce spoločnosť dočasne v úpadku, ale ide o podnikajúcu, životaschopnú firmu, ktorá potrebuje len pomôcť preklenúť kritické obdobie. Reštrukturalizačné konanie sa môže spustiť na návrh konateľa spoločnosti alebo veriteľa (po dohode s konateľom). To samozrejme neovplyvní povinnosť podania návrhu na konkurz. Prvým krokom je vypracovanie reštrukturalizačného posudku správcom konkurznej podstaty - cieľom je preveriť, či spoločnosť spĺňa podmienky na reštrukturalizáciu:

 • Spoločnosť musí byť v úpadku (alebo pod hrozbou úpadku), ale podniká a dá sa predpokladať udržanie podstatnej časti jej podnikateľskej činnosti.
 • Dá sa predpokladať, že reštrukturalizácia prinesie veriteľovi vyššie uspokojenie jeho oprávnených pohľadávok.

Posudok správcu konkurznej podstaty sa prikladá spolu s ďalšou potrebnou dokumentáciou k návrhu na povolenie reštrukturalizácie. Súd do 15 dní rozhodne o začatí reštrukturalizačného konania, alebo o zamietnutí návrhu.

Ako vám pomôžeme pri reštrukturalizácii:

 • Odborne vám poradíme v otázkach konkurzu a reštrukturalizácie.
 • Partnerská správcovská spoločnosť vám vypracuje a podá za vás návrh na povolenie reštrukturalizácie.
 • Vypracujeme vám a skompletizujeme ďalšiu dokumentáciu potrebnú na reštrukturalizáciu spoločnosti.
 • Ak ste veriteľom, prihlásime vaše požiadavky do reštrukturalizácie.
 • Zastúpime vás na konaniach súvisiacich s reštrukturalizáciou.

Máte záujem o naše služby, alebo sa chcete len poradiť či spýtať?
Nezáväzne nás kontaktujte.