Táto stránka používa súbory cookies. Viac informácií na http://www.firmicky.sk/cookiesSúhlasím s použitím súborov cookies

Zníženie základného imania

Zníženie základného imania je jednoznačne najzložitejšou zmenou v spoločnosti.

Dôvody zníženia základného imania:

  • Zníženie základného imania sa môže uskutočniť na základe zákona (napr. spoločník sa vylúči zo spoločnosti a jeho obchodný podiel sa nerozdelí medzi ďalšími spoločníkmi, o znížení základného imania o vklad vylúčeného spoločníka rozhodne jediný spoločník/valné zhromaždenie do 6 mesiacov odo dňa , keď bol spoločník vylúčený.
  • Zníženie základného imania sa však môže uskutočniť aj rozhodnutím spoločníkov bez zákonného dôvodu, a to rozhodnutím jediného spoločníka/rozhodnutím valného zhromaždenia formou uznesenia (na prijatie uznesenia je potrebná dvojtretinová väčšina hlasov spoločníkov ak spoločenská zmluva neurčuje vyšší počet)

Základné imanie v s. r. o. však nemôže klesnúť pod zákonom stanovenú hranicu, čo predstavuje sumu vo výške 5 000,- € a vklad spoločníka nemôže klesnúť pod sumu vo výške 750,- €.

Zverejnenie v obchodnom vestníku:

  • Dôležitým úkonom pri znižovaní základného imania je povinnosť konateľa zverejniť zníženie základného imania v obchodnom vestníku, a to ešte pred podaním návrhu na zápis do Obchodného registra. Zverejnenie je potrebné na to, aby sa s ním veritelia mohli oboznámiť, a to do 15 dní po rozhodnutí a dvakrát po sebe s časovým odstupom 30 dní. V oznámení sa vyzývajú veritelia spoločnosti, aby si prihlásili svoje pohľadávky v lehote do 90 dní od druhého oznámenia.
  • Až po uplynutí uvedeného obdobia zverejnenia v Obchodnom vestníku je možné vykonať zápis zníženia základného imania do Obchodného registra, spolu s ním sa však upravujú aj vklady jednotlivých spoločníkov.

Postaráme sa o všetky uvedené úkony a vypracovanie potrebných dokumentov.

CENA: 499,- €

Potrebujete znížiť základné imanie vo vašej s.r.o.?
Nezáväzne nás kontaktujte - tešíme sa na spoluprácu.