Táto stránka používa súbory cookies. Viac informácií na http://www.firmicky.sk/cookiesSúhlasím s použitím súborov cookies

Zmena spôsobu konania konateľa

Konateľom v spoločnosti môže byť jedna alebo viac fyzických osôb. Pri jednom konateľovi je jednoznačné, že koná samostatne. Konanie konateľa sa uvádza aj v zakladateľskej listine/spoločenskej zmluve (napr. „Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ vo všetkých veciach samostatne.“). Pri viacerých konateľoch Zakladateľská listina/Spoločenská zmluva stanovuje spôsob konania spoločne, samostatne, resp. je možné spôsob konania kombinovať aj keď niektoré registrové súdy majú s poslednou možnosťou problém.

Kombinácia konania štatutárneho orgánu môže byť upravená nasledovne:

  1. Určenie osoby, ktorá je oprávnená konať samostatne, prípadne spoločne s ďalšími alebo niekoľkými ďalšími členmi štatutárneho orgánu,
  2. Vymedzenie niektorých záležitostí, pri ktorých musia členovia štatutárneho orgánu konať spoločne,
  3. Konanie členov štatutárneho orgánu samostatne napr. do výšky záväzku 5 000,- € a v opačnom prípade konanie spoločné.

Obmedzenie spôsobu konania štatutárneho orgánu však nie je účinné voči tretím osobám. Nemá teda žiadne právne dôsledky pre platnosť a účinnosť právnych úkonov uskutočnených nad rámec jeho obmedzení (preto niektoré súdy nezapisujú iný spôsob konania ako samostatne, spoločne alebo niekoľko konateľov spoločne). Konanie však môže byť interne upravené ako vnútorný zodpovednostný vzťah, sankcie, či obmedzenie konateľa.

Na úpravu spôsobu konania nás kontaktujte s návrhom ako chcete konanie upraviť a poskytnite nám Vašu spoločenskú zmluvu. Pripravíme pre Vás potrebné dokumenty, ktoré len podpíšete a my zabezpečíme zmenu na Obchodnom registri.

CENA: 169,- €

Potrebujete zmeniť spôsob konania konateľa vo vašej s.r.o.?
Nezáväzne nás kontaktujte ​- tešíme sa na spoluprácu.