Táto stránka používa súbory cookies. Viac informácií na http://www.firmicky.sk/cookiesSúhlasím s použitím súborov cookies

Zmena spoločníka

Zmena spoločníka je jednou zo zložitejších zmien v spoločnosti.

Medzi súčasným a novým spoločníkom je potrebné uzavrieť zmluvu o prevode obchodného podielu, v rámci ktorej je potrebné overiť podpisy zúčastnených strán u notára alebo na matrike.

Zmluvu pre vás zabezpečíme spolu so všektými potrebnými dokumentmi, ktoré len podpíšete.

Jednou z dôležitých vecí pri prevode obchodného podielu je, že v prípade, ak prevádzate alebo nadobúdate väčšinový obchodný podiel potrebujete súhlas správcu dane (Daňového úradu) o tom, že spoločník prevádzajúci podiel a nový spoločník nemá nedoplatky na daniach. Postaráme sa aj o tento súhlas, pričom nemusíte chodiť na daňový úrad.

Zmena spoločníka nastáva až zápisom do obchodného registra.

CENA: 199,- €

Potrebujete previesť svoj obchodný podiel na nového spoločníka?
Nezáväzne nás kontaktujte ​- tešíme sa na spoluprácu.