Táto stránka používa súbory cookies. Viac informácií na http://www.firmicky.sk/cookiesSúhlasím s použitím súborov cookies

Rozšírenie alebo zúženie predmetov podnikania

Chcete rozšíriť vaše podnikanie o nové živnosti? Neviete kedy môžete začať s ich vykonávaním? Alebo potrebujete niektoré živnosti zrušiť a neviete ako na to?

Obráťte sa na našu spoločnosť, so všetkým vám poradíme a pomôžeme.

Kedy možno začať podnikať s novými živnosťami?

S novým predmetom podnikania môžete začať podnikať už vydaním oprávnenia príslušným úradom (napr. živnostenský úrad, VÚC). Nie je potrebné čakať kedy budete mať predmet podnikania zapísaný v obchodnom registri, pretože má len formálny, tzv. deklaratórny charakter.

Fázy rozšírenia/zúženia predmetov podnikania:

Rozšírenie predmetov podnikania má dve fázy. Prvou je vydanie oprávnenia na podnikanie príslušným úradom a druhou zápis nového predmetu podnikania do obchodného registra. Tak isto je to pri zužovaní predmetov podnikania. Najskôr sa teda zruší oprávnenie na podnikanie príslušným úradom a následne sa predmet podnikania vymaže z obchodného registra.

Najčastejšie povolenie na podnikanie vydáva živnostenský úrad. Môžete si vybrať živnosť o akú máte záujem z nášho zoznamu živností. Takýmto úradom však môže byť aj NBS (sprostredkovanie poistenia), VÚC (prevádzkovanie ambulancie/zdravotníckeho zariadenia), Okresný úrad v sídle kraja (medzinárodná nákladná cestná doprava). Na vydanie povolenia príslušnými úrady sa často vyžadujú mnohé dokumenty a rôzne podklady.

Zabepečíme pre vás všetky potrebné dokumenty, podáme za vás žiadosť na príslušný úrad, po vydaní povolenia podáme návrh na obchodný register.

CENA: 199,- €

Potrebujete rozšíriť alebo zúžiť predmety podnikania vo vašej s.r.o.?
Nezáväzne nás kontaktujte ​- tešíme sa na spoluprácu.