Táto stránka používa súbory cookies. Viac informácií na http://www.firmicky.sk/cookiesSúhlasím s použitím súborov cookies

Zmena údajov v živnosti

Živnostenský zákon (§ 49) určuje živnostníkom povinnosť "oznámiť príslušnému živnostenskému úradu všetky zmeny a doplnky týkajúce sa údajov a dokladov ustanovených na ohlásenie živnosti a predložiť o nich doklady spôsobom uvedeným v § 46 do 15 dní od vzniku týchto zmien, ak tento zákon neustanovuje inak."

Firmicky.sk - všetky zmeny údajov v živnosti vybavíme za vás

Už nemusíte cestovať po úradoch, zisťovať si správne postupy a vypĺňať formuláre. Akékoľvek zmeny údajov vo vašej živnosti oznámime príslušným úradom za vás - napríklad zmenu miesta podnikania, nahlásenie alebo zmenu prevádzkárne, zmenu priezviska či úpravu obchodného mena. Tieto služby poskytujeme aj živnostníkom zapísaným v OR.

Zmeny vo vašej živnosti za vás zaregistrujeme:

  • na živnostenskom úrade,
  • na daňovom úrade,
  • v zdravotnej a sociálnej poisťovni,
  • v obchodnom registri (ak ste zapísaný v OR).

Potrebujete aj (alebo len) rozšíriť či zmeniť predmety živnostenského podnikania? Potom bude pre vás zaujímavá aj služba Rozšírenie živnosti.

Potrebujete previesť a zaregistrovať zmeny vo vašej živnosti?
Nezáväzne nás kontaktujte ​- tešíme sa na spoluprácu.