Táto stránka používa súbory cookies. Viac informácií na http://www.firmicky.sk/cookiesSúhlasím s použitím súborov cookies

Založenie k.s.

Komanditnú spoločnosť zaraďujeme medzi osobné spoločnosti, no je akýmsi zmiešaným typom spoločnosti medzi s.r.o. a v.o.s.. Umožňuje spojenie podnikateľov (komplementárov), ktorý sa zúčastňujú na podnikaní spoločnosti svojou osobnou účasťou a pasívnych spoločníkov (komanditistov), ktorý sa podieľajú na podnikaní spoločnosti svojím vkladom (min. 250,- €) a ručia za záväzky spoločnosti len do výšky svojho nesplateného vkladu. Komplementári ručia za záväzky spoločnosti neobmedzene, t.j. celým svojím majetkom.

Komanditnú spoločnosť nemôže založiť jedna osoba, t.j. vždy musí mať minimálne dvoch spoločníkov.

Výhody k.s.:

  • Nízky vklad komanditistu
  • Ak je komplementárom s.r.o., nízka úroveň ručenia
  • Komplementár nemá vkladovú povinnosť
  • Daňové zvýhodnenie

CENA: 699,- €

Výhody, ktoré získate:

  • Odborne vám poradíme už pri prvotných úvahách o založení k.s.: napríklad s výberom potrebných predmetov podnikania, zodpovieme vám všetky vaše otázky ohľadne založenia a prevádzkovania k.s.
  • Kompletne vám zabezpečíme celú dokumentáciu potrebnú na založenie k.s. v zmysle platnej legislatívy SR, vrátane spoločenskej zmluvy.
  • Vybavíme za vás všetky úradné formality potrebné na založenie k.s. - živnostenské oprávnenie, podanie návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra (vrátane úhrady súdneho poplatku = v cene), elektronickú registráciu spoločnosti na daňovom úrade pre pridelenie DIČ.
  • Všetky vybavené dokumenty oprávňujúce vás k podnikaniu vám pošleme na vami udanú adresu - už o 3 týždne môžete začať podnikať s vašou novou komanditnou spoločnosťou.

Objednajte si založenie k.s. cez Firmicky.sk:
Nezáväzne nás kontaktujte ​- tešíme sa na spoluprácu.