Táto stránka používa súbory cookies. Viac informácií na http://www.firmicky.sk/cookiesSúhlasím s použitím súborov cookies

Povolenie na predaj liehu

Plánujete predávať alkohol koncovému spotrebiteľovi? Na predaj takéhoto alkoholu napríklad v pohostinských službách potrebujete okrem iného tzv. povolenie na predaj spotrebiteľského balenia liehu - SBL (netýka sa predaja vína a piva).

Ako vám s tým pomôžeme:

  1. Poradíme vám s prípravami na predaj liehu - zodpovieme vám všetky vaše otázky k tejto problematike.
  2. Postaráme sa o založenie alebo zmeny vašej obchodnej spoločnosti či živnosti tak, aby boli predmety činnosti prispôsobené na mieru vášmu podnikateľskému zámeru.
  3. Vypracujeme a vybavíme za vás na základe plnej moci všetky dokumenty potrebné na podanie žiadosti o povolenie na predaj spotrebiteľského balenia liehu (SBL), vrátane príloh k žiadosti (súhlas so spracovaním osobných údajov, výpis z registra trestov, zoznam dodávateľov oprávnených na distribúciu liehu, potvrdenie okresného súdu že na firmu žiadateľa nie je vyhlásené konkurzné konanie atď.).
  4. Podáme za vás žiadosť na colnom úrade a o 30 dní vám dodáme už hotové, vybavené povolenie na predaj spotrebiteľského balenia liehu (SBL).

CENA: 199,- €

Chcete sa nezáväzne poradiť alebo potrebujete pomôcť s vybavením povolenia? Kontaktujte nás.