Táto stránka používa súbory cookies. Viac informácií na http://www.firmicky.sk/cookiesSúhlasím s použitím súborov cookies

Registrácia k DPH

Registrácia k dani z pridanej hodnoty (DPH)

V zmysle Zákona o dani z pridanej hodnoty je povinná zaregistrovať sa k DPH každá zdaniteľná osoba, ktorá má na Slovensku bydlisko alebo miesto podnikania, a za predchádzajúcich 12 po sebe nasledujúcich mesiacov dosiahla obrat minimálne 49 790,- €. Aj bez dosiahnutia tejto hranice obratu je však často výhodne zaregistrovať sa ako plný platca DPH dobrovoľne.

Registrácia k DPH podľa § 7 a § 7a:

Pred prijímaním a poskytovaním služieb z/do iného členského štátu EU platí pre neplatiteľov DPH povinnosť zaregistrovať sa k DPH podľa § 7a. Nestávajú sa tým platcami DPH, sú povinní odvádzať DPH štátu pri prijatí služby od zahraničnej zdaniteľnej osoby (majú aj ďalšie povinnosti), ale nemajú nárok na odpočet DPH. Registrácia k DPH podľa § 7 sa podobne týka nadobúdateľov tovarov z iných členských štátov v tuzemsku.

Pomôžeme vám s registráciou k DPH - vyberte si jeden z dvoch spôsobov registrácie:

  • Klasická registrácia k DPH - CENA 199,- €

Vypracujeme vám potrebné dokumenty a podáme za vás na daňový úrad žiadosť o registráciu k DPH + dotazník (poradenstvo samozrejmosťou).

  • All inclusive registrácia k DPH - CENA 499,- €

Ako prví na Slovensku vám kompletne vybavíme registráciu k DPH vrátane osobného zastúpenia našim právnikom na ktoromkoľvek daňovom úrade na Slovensku. Súčasťou tejto služby je poradenstvo, vypracovanie všetkých potrebných dokumentov, ústne pojednávanie nášho právnika na daňovom úrade na sekcii kontroly (vysvetlenie podnikateľského zámeru, predloženie dokumentov, atď.), celé vybavenie registrácie k DPH tak, aby ste nemuseli platiť tzv. daňovú zábezpeku, resp. aby bola jej výška čo najnižšia.

Máte otázky, alebo potrebujete pomoc s registráciou k DPH?

Nezáväzne nás kontaktujte. Poradíme vám a prevedieme za vás registráciu k DPH - rýchlo a spoľahlivo. Tešíme sa na spoluprácu.