Táto stránka používa súbory cookies. Viac informácií na http://www.firmicky.sk/cookiesSúhlasím s použitím súborov cookies

Cudzinci

Poradenstvo a full-service služby podnikania cudzincov na Slovensku

Prehľad našich služieb:

Poradenstvo a kompletné služby v oblasti podnikania na Slovensku pre cudzincov:

  1. Založenie a zmeny v živnosti
  2. Predaj hotovej s. r. o.

1) Založenie a zmeny živnosti:

Potrebujete získať prechodný pobyt na podnikanie a musíte preukázať v žiadosti o prechodný pobyt živnostenské oprávnenie?

Vybavíme pre Vás živnosť = podnik zahraničnej fyzickej osoby. Čo k tomu potrebujete?

  • Miesto činnosti podniku zahraničnej osoby (ponúkame Vám našu adresu) 
  • Splnomocnenca na doručovanie písomností (splnomocnencom môžeme byť my, alebo iná osoba, ktorá je občanom Slovenskej republiky s trvalým pobytom na území SR)
  • Rozhodnutie o zriadení miesta činnosti podniku zahraničnej osoby (zabezpečíme)

Klient zabezpečí iba dodanie výpisu z registra trestov domovskej krajiny alebo krajiny, v ktorej sa v posledných 5 rokoch nepretržite zdržiaval dlhšie ako 6 mesiacov.

  • POZOR! Výpis z registra trestov je potrebné predložiť s úradným prekladom do slovenského jazyka.

Následne si môžete vybaviť prechodný pobyt na podnikanie. Zahraničná fyzická osoba, podnikajúca na území SR musí byť zapísaná do Obchodného registra. Po vami zabezpečenom prechodnom pobyte Vám vybavíme aj zápis do Obchodného registra.

Prípadne už na území slovenskej republiky podnikáte ale potrebujete uskutočniť zmenu vo vašej živnosti?

CENA: 199,- €

Vybavíme pre Vás založenie podniku zahraničnej fyzickej osoby alebo uskutočníme potrebnú zmenu - kontaktujte nás.


2) Predaj hotovej s. r. o.:

Chcete mať ako cudzinec radšej s.r.o. (spoločnosť s ručením obmedzeným)? Ready made s.r.o. je spoločnosť, ktorá je už zapísaná v Obchodnom registri.

V tomto prípade je proces posudzovania žiadosti o udelenie prechodného pobytu jednoduchší lebo nepotrebujete k žiadosti priložiť podnikateľský plán ale postačí priamo rozhodnutie príslušného orgánu obchodnej spoločnosti o vymenovaní cudzinca za konateľa tejto spoločnosti. Teda pri kúpe už existujúcej spoločnosti sa vyhnete posudzovaniu, či vaše podnikanie bude prínosom pre hospodárstvo SR, a tým si celý proces získania prechodného pobytu zjednodušíte.

Do 60 dní od prevzatia dokladu o prechodnom pobyte ste povinný predložiť cudzineckej polícii výpis z obchodného registra. Takže po tom ako obdržíte doklad o prechodnom pobyte, podáme návrh na zmenu v obchodnom registri (vypracujeme Vám všetky dokumenty, ktoré je potrebné doložiť k návrhu na zmenu). Po zápise v obchodnom registri môžete na území SR plnohodnotne podnikať a za týmto účelom sa tu aj zdržiavať.

Výhody našich služieb:

  • zabezpečenie potrebných dokumentov
  • kompletné vybavenie celej administrácie vrátane komunikácie s úradmi
  • vďaka výbornej znalosti slovenského práva rýchle a spoľahlivé vybavenie vašich požiadaviek.

CENA: 699,- €

Nezáväzne nás kontaktujte - tešíme sa na spoluprácu.