Táto stránka používa súbory cookies. Viac informácií na http://www.firmicky.sk/cookiesSúhlasím s použitím súborov cookies

Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov

Ste podnikateľ a chcete sa zúčastňovať súťaží na verejnom obstarávaní alebo chcete byť subdodávateľom pre verejné zákazky? Potom vám ponúkame našu službu zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov vedenom Úradom pre verejné obstarávanie.

Úrad pre verejné obstarávanie vedie zoznam hospodárskych subjektov a register konečných užívateľov výhod, ktorí preukázali spôsobilosť na uzavretie zmlúv alebo rámcových dohôd vo verejnom obstarávaní a ktorí o zapísanie do takéhoto zoznamu požiadali.

Podnikateľ alebo spoločnosť, ktorá má záujem o zápis do zoznamu hospodárskych subjektov a registra konečných užívateľov výhod, preukazuje splnenie množstva podmienok podľa §26 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní. Medzi takéto podmienky patrí napr. aj to, že klient nemôže byť dlžníkom v žiadnej z nasledujúcich inštitúcií: zdravotné poisťovne, sociálna poisťovňa, daňový úrad. Zároveň nemôže byť v konkurze, reštrukturalizácii, či v likvidácii. Všetko za Vás zariadime.

Výhody zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov a registra konečných užívateľov výhod:

  • Počas doby platnosti zápisu (3 roky) nebudete musieť preukazovať splnenie podmienky účasti na osobné postavenie podľa §26 zákona o verejnom obstarávaní
  • Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je podmienkou obchodovania na Elektronickom trhovisku (Elektronický kontraktačný systém - EKS)

Čo je EKS?

  • Informačný systém verejnej správy
  • Nástroj pre plne automatizované zadávanie zákaziek
  • Centrálne obchodné miesto povinné pre verejné obstarávanie

Pre vybavenie zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov klient zabezpečí iba výpis z registra trestov štatutárneho orgánu (nie starší ako 3 mesiace) a podpíše dokumenty, ktoré my pripravíme.  

CENA: 299,- € vrátane zápisu do oboch registrov

Poplatok v sebe zahŕňa všetky správne poplatky, vypracovanie potrebných dokumentov, vybavenie potvrdení na všetkých potrebných úradoch, podanie žiadosti na Úrad verejného obstarávania.

Celý proces trvá maximálne 40 pracovných dní.

Máte záujem o zápis do zoznamu hospodárskych subjektov Úradu pre verejné obstarávanie?
Nezáväzne nás kontaktujte - poradíme Vám a vybavíme pre Vás zápis do zoznamu hospodárskych subjektov.