Táto stránka používa súbory cookies. Viac informácií na http://www.firmicky.sk/cookiesSúhlasím s použitím súborov cookies

Verejné obstarávanie

Čo je verejné obstarávanie?

Verejným obstarávaním sú pravidlá a postupy podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní, ktorými sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných práv, zákazky na poskytnutie služieb a súťaž návrhov.

Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) vedie zoznam hospodárskych subjektov a register konečných užívateľov výhod, ktorí preukázali spôsobilosť na uzavretie zmlúv alebo rámcových dohôd vo verejnom obstarávaní a ktorí o zapísanie do takéhoto zoznamu požiadali.

Zoznam podnikateľov upravuje zákon o verejnom obstarávaní v §128 až 135.

Aké služby Vám v rámci verejného obstarávania ponúkame?

  1. Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov
  2. Predĺženie zápisu v zozname hospodárskych subjektov
  3. Zmeny údajov v zozname hospodárskych subjektov

Ak by ste mali záujem o inú službu v rámci verejného obstarávania, kontaktujte nás, poradíme Vám.