Táto stránka používa súbory cookies. Viac informácií na http://www.firmicky.sk/cookiesSúhlasím s použitím súborov cookies

Cenník

Založenie spoločnosti

Založenie s.r.o. 329,- € Objednať
Založenie a.s. 1 299,- € Objednať
Založenie k.s. 699,- € Objednať
Založenie v.o.s. 699,- € Objednať
Založenie organizačnej zložky 690,- € Objednať
Založenie družstva 690,- € Objednať
Založenie občianskeho združenia 199,- € Objednať
Predaj ready made občianskeho združenia 699,- € Objednať

Predaj spoločnosti

Predaj ready made s.r.o. od 299,- € Objednať
Predaj s.r.o. s históriou neplatca DPH od 329,- € Objednať
Predaj s.r.o. s históriou platca DPH od 2 999,- € Objednať
Predaj českej ready made s.r.o. od 999,- € Objednať
Odkúpenie vašej spoločnosť dohodou Objednať

Zrušenie spoločnosti

Vstup do likvidácie 249,- € Objednať
Výstup z likvidácie 199,- € Objednať
Zrušenie spoločnosti bez likvidácie od 599,- € Objednať
Zrušenie spoločnosti s likvidáciou od 499,- € Objednať
Zlúčenie spoločností (fúzia) od 599,- € Objednať
Zrušenie spoločnosti z úradnej moci - ex offo 299,- € Objednať
Konkurz 699,- € Objednať
Reštrukturalizácia dohodou Objednať

Zmeny v spoločnosti

Zmena obchodného mena 99,- € Objednať
Premena základného imania z SKK na EUR 129,- € Objednať
Zmena sídla 169,- € Objednať
Zmena osobných údajov spoločníka, konateľa alebo prokuristu 169,- € Objednať
Vymenovanie a odvolanie konateľa alebo prokuristu 169,- € Objednať
Zmena spôsobu konania konateľa 169,- € Objednať
Zmena spoločníka 199,- € Objednať
Zmena rozsahu splatenia vkladu spoločníka 199,- € Objednať
Rozšírenie alebo zúženie predmetov podnikania 199,- € Objednať
Zvýšenie základného imania 199,- € Objednať
Zápis viacerých zmien súčasne 239,- € Objednať
Zníženie základného imania 499,- € Objednať
Zriadenie záložného práva na obchodný podiel spoločníka 699,- € Objednať
Zmena v a.s. 399,- € Objednať
Zmena vo v.o.s. alebo k.s. 249,- € Objednať
Zmena v organizačnej zložke právnickej osoby 259,- € Objednať

Živnosť

Založenie živnosti 35,- € Objednať
Rozšírenie živnosti 30,- € Objednať
Zmena údajov v živnosti 20,- € Objednať
Zrušenie alebo pozastavenie živnosti 20,- € Objednať

Licencie a povolenia

Povolenie na taxislužbu 399,- € Objednať
Povolenie na osobnú dopravu 399,- € Objednať
Povolenie na nákladnú dopravu 399,- € Objednať
Povolenie na predaj liehu 199,- € Objednať
Licencia na prevádzkovanie hazardných hier dohodou Objednať
Povolenie na zdravotnícke zariadenie dohodou Objednať

Daňový úrad

Registrácia daň z príjmu - DIČ 99,- € Objednať
Registrácia daň z pridanej hodnoty - DPH 199,- € Objednať
Registrácia daň z pridanej hodnoty - DPH all inclusive 499,- € Objednať
Zmeny na daňovom úrade 99,- € Objednať

Ďalšie služby

Verejné obstarávanie dohodou Objednať
Cudzinci dohodou Objednať
Virtuálne sídlo od 30,- € Objednať
Vymáhanie pohľadávok a dlhov dohodou Objednať
Elektronický podpis dohodou Objednať
Vedenie účtovníctva dohodou Objednať